İyi Okur

Kitaplarla ilişkilendirilmiş bilişsel becerileri destekleyen düşünme etkinlikleri

Ülkemizde 6 yaş üstü okuryazarlık oranı % 96 civarındadır (TÜIK, 2015). Yani, 3 milyona yakın insanımız okuma yazma bilmiyor.

Peki, okuryazar olan diğerleri gerçekten iyi okurlar mı? Okuyor olabilmek her zaman okuduğunu anlıyor olmak mıdır?

İyi Okur

Okuduğunu anlama, metinden anlam oluşturma sürecidir. Bu süreç yazarın sözcüklerini çözümlemesi ile başlar ve ön bilgileri kullanarak anlamı yapılandırmasına ulaşır.

Okuduğunu anlama sürecini etkileyen başlıca faktör okurun konu, dil yapıları, metin yapısı ve türleri, bilişsel ve biliş ötesi yöntemler hakkında bilgisi, muhakeme becerileri, motivasyonu ve katılım düzeyidir.

Biz Elma Yayınevi olarak erken çocukluk döneminden itibaren tüm yaş gruplarına uygun, farklı türlerde, çeşitli ilgi alanlarına yönelik kitaplar hazırlamaktayız. Okurlar için ilgi uyandırıcı olduğunu, onların motivasyonlarını ve katılım düzeylerini artırdığını gelen geribildirimler ve katıldığımız okur etkinliklerinde görebiliyoruz.

Okura bu zengin içeriğin sunulmasına ek olarak, erken yaşlardan itibaren okudukları ile ilişkili bilişsel düşünme süreçlerini destekleyici, okuma öncesinde, okuma süresince ve sonrasında yapılan düşünme etkinliklerinin onların okuduğunu anlama becerilerine, dolayısıyla iyi okurlar olabilmelerine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Öğretmenler ve ebeveynler, çocukların erken yaşlardan itibaren okuma alışkanlıkları kazanmaları için çaba göstermekteler. Biz de Elma Yayınevi olarak iyi okurlar yetişmesine destek olmak amacıyla erken çocukluk ve okul çağı çocuklarına yönelik kitaplarımız ile birlikte kullanabileceğiniz Oku-Düşün-Göster etkinlikleri sunuyoruz.

Uluslararası kabul görmüş yaklaşım ve araştırmalardan yola çıkılarak hazırlanan bu etkinlikler ilgi çekici, anlamlı ve düşünmeye zorlayıcı özellikleri ile çocukların okuduklarından yola çıkarak üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeleri ve ‘‘iyi okur’’ olmalarına destek olacaktır. Kazandıkları bu beceriler okumasüreçlerinde bir rutin haline gelecek ve ilerleyen yıllarda da yaşantılarının her alanında onların düşünen, sorgulayan, araştıran bireyler olmalarını sağlayacaktır.

İngiliz filozof ve devlet adamı Edmund Burke henüz 1700’lü yılların ortasında “Üzerine düşünmeden okumak, sindirmeden yemek yemeye benzer” dediğinde kitabı sadece okuyup rafa kaldırmadan kitap üzerine düşünme ve düşünme üzerine düşünmenin ne kadar etkili olduğunu anlatmak istemişti. Biz bunun çok erken yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğine inanıyoruz.

Biliyoruz ki okuduğunu anlama becerisi çocukların hem günlük yaşam becerilerini hem de diğer akademik alanlardaki başarısını olumlu etkileyecektir.

Haydi, siz de Elma Yayınevinin Oku-Düşün-Göster etkinlikleri ile çocuklarınıza ve öğrencilerinize iyi okur olma yolunda destek olun.

Etkinliklerimiz Dr. Özden Özkanoğlu danışmanlığında hazırlanmaktadır.

Etkinlikleri https://elmacocuk.elmayayinevi.com/ac/oku adresinden görebilirsiniz.

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır